Anunţ COMUNEI OBÂRȘIA

0
83

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI OBÂRȘIA

COMUNA OBÂRȘIA

Str. Iancu Jianu nr.22

JUDEȚUL OLT

Nr. 1531 / 02.08.2019

Sectoare cadastrale : 8,9,10,11,13,14,17

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare  cadastrale nr. 8,9,10,11,13,14,17, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 14.08.2019

Data de sfârșit a afișării: 12.10.2019

Adresa locului afișării publice: Str. Iancu Jianu nr.22, sat Obârșia, comuna Obârșia, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Şcolii Gimnaziale clasele I-VIII Obârșia şi a Caminului Cultural Obârșia.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Obârșia, Str. Iancu Jianu nr.22, sat Obârșia, comuna Obârșia, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Obârșia, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,

UDREA Tudor