Anunț Comuna Urzica

0
37

COMUNA URZICA ,titular al proiectului ”CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE CU 24 DE UNITĂȚI LOCATIVE, COMUNA URZICA, JUDEȚUL OLT” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Olt,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul ”CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE CU 24 DE UNITĂȚI LOCATIVE, COMUNA URZICA, JUDEȚUL OLT” propus a fi amplasat în comuna Urzica, sat Urzica, str. Morii, nr. 26A, judeţul Olt,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina,str.Ion Morosanu,nr.3,judetul Olt,in zilele de luni-vineri,intre orele 8,oo-14,oo,precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM OLT.