Anunț comuna Stefan cel Mare

0
54
Comuna Ștefan cel Mare anunță publicul inetresat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal, sală de educație fizică școlară – zonă învățământ”, în UAT Ștefan cel Mare, str. Cojocarilor, nr. 2F, nr. cadastral 52901 și strada Principală, nr. 80, nr cadastral 52911, jud. Olt: Planul nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.