Anunț comuna Stefan cel Mare

0
56

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Ștefan cel Mare având sediul în str Principală, nr.39, Comuna Ștefan cel Mare judeţul Olt ,titular al Planului Urbanistic Zonal „Sală de educație fizică școlară-zonă învățământ”, sat Ștefan cel Mare, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Olt,  strada Cojocarilor, nr.2F, nr. cad.52901 și strada Principală, nr. 80, nr.cad. 52911, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroşanu, nr. 3, Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.