Anunţ COMUNA SCĂRIŞOARA

0
101

ROMÂNIA

JUDEŢUL OLT

COMUNA SCĂRIŞOARA

PRIMĂRIA

E-mail: primariascarisoara@yahoo.com

Tel. 0249/533361,0249/533346, Fax.0249/533346

Nr. 4291 / 02.08.2019

Sectoare cadastrale: 1,3,7,12,13,14,15,22

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 1,3,7,12,13,14,15,22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 14.08.2019

Data de sfârșit a afișării: 12.10.2019

Adresa locului afișării publice: Str.Romanați nr.78, Comuna Scărișoara, județul Olt

Repere pentru identificarea locației: în apropierea Școlii Gimnaziale Scărișoara și a Căminului Cultural.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Scărișoara, Str.Romanați nr.78, Comuna Scărișoara, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Scărișoara, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

TIUGAN Liviu