ANUNȚ comuna Scărișoara

0
78

ANUNŢ

Primăria comunei Scărișoara , județul Olt organizează CONCURS DE OCUPARE a următoarelor posturi de execuție vacante , aferent personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scărișoara , județul Olt :

1. Referent debutant, nivel studii medii absolvite cu diplomă, compartimentul cultură , nu se cere vechime
2. Paznic, nivel studii medii sau generale absolvite cu diplomă / echivalentul diplomei , nu se cere vechime
Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării și afișării anunţului (respectiv până la data de 25. 06. 2021 inclusiv, la sediul Primăriei comunei Scărișoara, județul Olt);
Data şi ora probei scrise – 02.07.2021 , ora 10,00;
Data şi ora probei de interviu – 07.07.2021 , ora 11,00;
Locul desfăşurării probelor este Sediul Primăriei comunei Scărişoara , judeţul
Olt, str. Romanați, nr. 78.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, domnul Popescu Dumitru Daniel , telefon 0249/533361.

PRIMARUL
Comunei SCĂRIŞOARA – Judeţul Olt
IACOB DAN