Anunt comuna Priseaca

0
53

 

ANUNT

public privind depunerea solicitarii de emiterea avizului de gospodarirea apelor – UAT COMUNA PRISEACA. Aceasta informare este efectuata de UAT COMUNA PRISECA, cu sediul in localitatea  Priseaca, str. Principala,nr.230, sat Priseaca, comuna Priseaca, jud. Olt, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa OLT – Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt,aviz de gospodarirea apelor pentru investitia „INFIINTARE  SISTEM  CENTRALIZAT  DE  CANALIZARE  PENTRU  COLECTAREA  SI  EPURAREA   APELOR  UZATE  MENAJERE  IN  COMUNA  PRISEACA, JUDETUL OLT”. Aceasta investitie este noua. In urma activitatii nu vor exista ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus mentionata, persoana de contact PRIMAR – ION IONITA – 0736/365.669;