Anunț comuna Leleasca

0
68

,,PRIMARIA LELEASCA, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de Consilier Achizitii Publice,clasa I,grad profesional DEBUTANT,la compartimentul Achizitii Publice , din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Leleasca.

A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
Denumirea functiei :CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Clasa : Clasa I
Grad profesional : DEBUTANT,
Structura /Compartiment – Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

1.Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Studii :Studii universitare de licenta , absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta;

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada: : 20.07.2022-09.08.2022)Dosarele se depun în timpul programului normal de lucru, respectiv în zilele de luni-vineri, între orele 08,00-16,00.
2. Selecția dosarelor de înscriere : : 10.08.2022 – 16.08.2022
3.Data și ora probei scrise: 22.08.2022, ora 10,00
4.Locul desfășurării probei: Sediul Primariei Comunei Leleasca, loc. Leleasca,str.Principala ,nr. 18 A,Judetul Olt.
5.Interviul – se va desfasura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Concursurile sunt organizate cu respectarea prevederilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

E . MENŢIUNI

Bibliografia, Tematica,actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la:
Primaria Comunei Leleasca,Judetul Olt
Telefon : fix 0249/469.502 ; tlf .mobil 0738 914 084.
E-mail –contact@primarialeleasca
Persoana de contact : PAUNESCU IOANA-Referent