Anunț com. Dobrun

0
43

Comuna  Dobrun ,prin reprezentant legal,primar  Bondrescu  Aurel,anunță inceperea lucrărilor la obiectivul de investiție ,, CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL , – PROIECT  TIP –VARIANTA   V1,LOCALITATEA DOBRUN,SAT DOBRUN,JUDEȚUL OLT- REST DE EXECUTAT, în baza Autorizației de Construire nr. 2 din 17.05.2024, lucrari finanțate de Compania Națională de Investiții S.A.în valoare de 6.995.348,61 lei fara TVA.