Anunț CITRINE ROYAL STAR SRL

0
112


CITRINE ROYAL STAR SRL, CU SEDIUL ÎN OLT, LOCALITATEA CARACAL, STR. GENERAL MAGHERU, NR. 27, ÎNREGISTRATĂ SUB NR. J28/241/2015 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI CUI 34340333, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN CRINA-MIHAELA COSMESCU, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE BENEFICIAR anunta lansarea proiectului cu titlul ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” cu activitate economică în unul in domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, proiect nr. RUE M2-4347 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 5.1.2021 – 5.1.2022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-COV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni.
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 454918.035 (valoarea totala) din care: 395580.9lei grant si 59337.135lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul
Date de contact:

COSMESCU CRINA MIHAELA
Tel: 0735.701.538
Email: crina.cosmescu@gmail.com