Anunt Cezieni

0
63

 PRIMĂRIA COMUNEI CEZIENI, JUDEȚUL OLT – anunță

            Primăria comunei Cezieni organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuție, vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii superioare.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de participare la concurs:

  1. a) studii superioare, absolvite cu diploma de licență.

Condiții de desfășurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la registratura Primăriei comunei Cezieni, până la data de 29.08.2022, ora 1600.

– data, ora și locul desfășurării probei scrise: 06.09.2022, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Cezieni, județul Olt.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei comunei Cezieni și pe site-ul instituției la adresa de internet: http://www.primariacezieni.ro/

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Cezieni, judetul Olt, sau la numarul de telefon 0249510102.

PRIMAR, 

Dănuț GUȘATU