Anunt BRASTAVĂŢU

0
89

ERATA la anuntul publicat privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post, aferent personalului contractual de conducere – Contabil norma ¼ la Serviciului Public de Apă.
– in loc de proba scrisa 02.08.2021 ora 10,00 ( 15 zile de la data anuntului )
Se va inscrie proba scrisa 04.08.2021 ora 10,00 ( 15 zile de la data anuntului)
-in loc de proba de interviu 03.08.2021 ora 10,00.(1 zile dupa proba scrisa )
Se va inscrie proba de interviu 06.08.2021 ora 10,00.(2 zile dupa proba scrisa )
-In loc de dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 26.07.2021 (termen 10 zile lucratoare de la data anutului ) , ora 14,00
Se va inscrie dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 28.07.2021 (termen 10 zile lucratoare de la data anutului ) , ora 14,00

CONSILIUL LOCAL BRASTAVĂŢU, jud Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, aferent personalului contractual DE CONDUCERE, după cum urmează:
1. Denumirea postului – Contabil norma ¼ Serviciului Public de Apă – Nivelul studiilor – superioare
2. Vechimea în muncă 5 ani.
3. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului – concursul se va desfăşura la sediul CONSILIULUI LOCAL BRASTAVAŢU, dupa cum urmează:
– proba scrisă- 02.08.2021 ora 10,00 ( 15 zile de la data anuntului )
– proba de interviu 03.08.2021 ora 10,00.(1 zile dupa proba scrisa )
4. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs – dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 26.07.2021 (termen 10 zile lucratoare de la data anutului ) , ora 14,00
5. Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs – secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de domnul Popescu Marian, secretarul general al comunei , nr. de telefon 0249540002 sau email: primar@primariabrastavatu.ro
6. Relaţii suplimentare – condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere la concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Popescu Marian- secretarul comisiei de concurs”