Anunt Brastavatu

0
45

Comuna Brastavatu, cu sediul in comuna Brastavatu, str. A. I. Cuza nr. 108, jud. Olt, anunta public depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii de colectare deseuri nepericuloase cod CAEN 3811, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3821, la adresa com. Brastavatu, jud. Olt.
Observatiile si sugestiile din partea cetatenilor se depun in scris la sediul APM Olt, Slatina, ion Morosanu, nr. 3, pe durata derularii procedurii.