ANUNT ATRIBUIRE ÎNCHIRIERE

0
42

ANUNT ATRIBUIRE ÎNCHIRIERE

prin licitatie publica a unui imobil -Cort festivitati,situat in strada 7 Aprilie nr.4 AC, Judetul Olt apartinand domeniului public al Comunei Gura Padinii, Judetul Olt

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Comuna Gura Padinii, str. Spiru Haret  nr. 30, județul Olt, telefon/fax 0249/536.461, 0249/536.461, e-mail:gprimarie@yahoo.com, cod fiscal 16560233.

  1. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 13 aprilie 2022, conform O.U.G. 57/03.07.2019.
  2. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.
  3. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 3 oferte primite, 3 oferte declarate valabile.
  4. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

MDYMAD PUBLIC SRL ,cu sediul principal in Sat Satu Nou,Comuna Gura Padinii,strada Invatator Ghidura Eugeniu,nr.11, Judetul Olt.

  1. Durata contractului: 10 ani.
  2. Nivelul chiriei: 1770 lei / luna.
  3. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Olt, municipiul Slatina, Manastirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/437.370, fax 0249/437.370 , e-mail:tribunalul-olt@just.ro.
  4. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 12 mai 2022.
  5. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate în vederea publicării: 13 aprilie 2022.