Anunt

0
85

SC FABIAN SRL, cu sediul în comuna Cezieni, jud. Olt, J 28/1110/1994, CUI 6489896, pierdut certificat constatator nr. 15002/20.05.2010 și certificat de înregistrare fiscală.

Se declar nule.