Anunț

0
57

LANGA C CONSTANTINA PFA cu sediul în sat Doba, comuna Pleșoiu, strada Sălciilor nr. 14, jud. Olt, declar pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 2270425/19.07.2011 și două certificate constatatoare emise de ORC Olt la data de 18.07.2011 pentru activitățile desfășurate la sediul profesional și la terți.

Se declară nule.