Anunț

0
178

SC ANDALU PRINTING SRL cu sediul în municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 25, jud. Olt, J28/603/2017, CUI 37609577, pierdut certificat constatator nr.52756/13.12.2017 pentru punctul de lucru din str. Poenii nr. 52.

Îl declar nul.