Anunț

0
25

PFA DUICA P. MIRCEA, pierdut certificat de înregistrare, seria B 3331681, din 29. 08.2016; certificat constatator de la sediul profesional; certificat constatator de la terți, cod CAEN 4932.

Le declar nule.