Anunț

0
27

MIHAI ELENA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Olt, in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN, HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE, propus a fi amplasat in DRAGANESTI Olt, str. General Teiusanu, nr. 236A, planul nu necesita evaluare de mediu si nici evaluare adevată urmând a fi supus procedurii de adoptare fărã aviz de mediu.

Documentatia care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare si proiectul deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. lon Morosanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 8:00- 16:00, precum si la urmtoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le trimite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntutui.