Anunț

0
32

MURUGA MARIA, titular al proiectului: IMPADURIRE TERENURI AGRICOLE -MURUGA MARIA  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,IMPADURIRE TERENURI AGRICOLE – MURUGA MARIA” propus a fi amplasat Voineasa T 105, P8, NR. CF 51111, judetul Olt.

Proiectul deciziei de ncadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. lon Morosanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, intre orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritätii competente pentru protectia mediului.