Anunț

0
140

SC EMETO ILIAFARM SRL cu sediul în localitatea Găvănești, sat Băleasa, pierdut certificat RBPF cu seria OT, nr. 99/ 30.05.2014.
Îl declar nul.