Anunț

0
26

II NEAGOE NARCISA MANUELA cu sediul în comuna Redea, str. Soarelui, nr. 8, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: COD CAEN 4520 –  Intretinerea si repararea autovehiculelor la adresa com. Redea, sat Redișoara, str. Aleea Merilor, nr. 2B.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.