Anunț

0
24

MURUGA MARIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ÎMPĂDURIRE TERENURI AGRICOLE – MURUGĂ MARIA propus a fi amplasat în com. Verguleasa, T 105, P 8, CF 51111, jud. Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt li la sediul Muruga Maria din Scornicești, sat Margineni Slobozia, str. Margineni, nr. 56, jud. olt, în zilele de luni-vineri între orele 9-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.