Anunț

0
31

SC KIRISPAS IDEA SRL, titular al proiectului ” AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUT SI NISIPULUI” anunt publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de cätre APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI” propus a fi amplasat in Corabia, T93/5, P1/1,1/2, Jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3,jud. Olt in zilele de luni vineri, intre orele 9-14, precum si la urmätoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate nainta comentarii/observatil la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.