Anunț

0
39

ANUNŢ PUBLIC

Având în vedere :
– prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordinului nr. 233/2016 al Ministrerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare și de actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism;
– Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului județului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/21.04.2011;
– prevederile din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.50/29.02.2024 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.67/24.04.2014, inițierea procedurii de actualizare a P.A.T.J. și transpunerea acestuia în format GIS,

Se face cunoscută publicului intenţia de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Olt și transpunerea acestuia în format GIS.

Iniţiator : Consiliul Judeţean Olt

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI ŞI OBSERVAŢII

privind intenţia de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Olt (P.A.T.J.) și transpunerea acestuia în format GIS, la sediul Consiliului Judeţean Olt, B-dul A.I. Cuza nr. 14, municipiul Slatina, judeţul Olt în perioada 15.05.2024-20.06.2024.

Persoana de contact responsabilă cu informarea si consultarea publicului –Mihaela Drăgănescu – şef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii din cadrul Consiliului Județean Olt – Direcţia Arhitect – Șef.
Telefon : 0249/43.10.80-43.28.07 ; Fax : 0249/43.11.22
E-mail : urbanism@cjolt.ro

Propunerile şi observaţiile sunt utile în vederea stabilirii cerinţelor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Olt ( P.A.T.J.) și transpunerea acestuia în format GIS.

Răspunsul la propunerile şi observaţiile transmise în scris va fi pus la dispoziţia publicului prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Olt, http://www.cjolt.ro
şi prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Olt, B-dul A.I. Cuza, nr. 14, municipiul Slatina, judetul Olt.

Documentația P.A.T.J. Olt aprobată prin H.C.L. nr.67/24.04.2014 poate fi accesată pe site-ul http://www.cjolt.ro, secțiunea Informații cetățeni .

PREȘEDINTE,
Marius OPRESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.