Anunț

0
46

S.C.ALFA GREEN ENERGY S.R.L. titular al proiectului „Construire centrala electrica fotovoltaica ’’,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 4343/02.08.2021, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrala electrica fotovoltaica’’, propus a fi amplasat în comuna Iancu Jianu, sat Iancu Jianu, județul Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Morosanu, nr.3, judetul Olt, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare  în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.