Anunț

0
45

PRODACVA CARISM ASRL având sediul în str. Frații Golești nr. 7A, bl. 36, sc. 1 ap. 1 Corabia, jud. Olt

Titular al planului/programului PUZ- AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRIȘULUI ȘI NISIPULUI loc. Giuvărăști, t7/3, p 50/1, jud. Olt anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, str. Ion Moroșanu, nr. 3 Slatina jud. Olt de luni până vineri între orele 9-14.00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.