Anunt

0
53
Urmare a cerereii inregistrate pe rolul Judecatoriei Slatina, sectia civila, dosar 941/311/2024, in temeiul incheierii de sedinta din data de 02.04.2024 a fost emisa urmatoarea SOMATIE: Posesorii Rosu Dorina Stella loana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, si Preda lie cu domiciliul in Slatina, Jud.Olt au invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului-constructie cu adresa postala in Slatioara, jud.Olt, identificat prin 54191-C1, inscris in cartea funciara nr.54191 a localitatii Slatioara. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicari. Prezenta somatie s-a afisat la imobilul in litigiu, asa cum a fost identificat mai sus, la sediul Judecatoriei Slatina, la sediul biroului de cadastru si publicitate imobiliara 0lt precum si la sediul Primariei Slatioara si s-a publicat in ziarul Adevarul si ziarul Lupta. Semneaza: presedinte Mariana Nicolae, grefier Claudia Manea.