Anunț

0
40

II STOIENTEL ION F28/213/2003 CUI 19644398 cu sediul în Slatina, str. Văilor, nr. 7D, declar pierdut certificat de înregistrare fiscală seria B 1892409/2.03.2009.

Il declar nul.