Anunț

0
40

SC VLASORA SOFIPAN SRL din Slatina, CUI 37161014, declar pierdută cartea de intervenție aferentă casei de marcat ACTIVA MINI, AC 200003897.