ANUNȚ

0
37

MATEI DAMIAN, titular al proiectului „IMPĂDURIREA TERENULUI AGRICOL IN SUPRAFATÃ DE 5,80 HA, AFLAT IN COM. PÂRȘCOVENI, JUDETUL OLT”, anunt publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „ÎMPĂDURIREA TERENULUI AGRICOL ÎN SUPRAFAT DE 5,80 HA, AFLAT ÎN COM. PÂRSCOVENI, JUDETUL OLT ” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Pârscoveni, C.F. nr. 52696, T 30, P 93; C.F. nr. 52685, T 30, P 83; C.F. nr. 51286, T 10, P 116; C.F. nr. 52687, T 30, P 85; C.F. nr. 53183, T 7, P 31, judetul Olt,

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. lon Morosanu, nr. 3, judetul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800. 140, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate nainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare n termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.