ANUNT

0
34

MATEI VALERIU MIHAl, titular al proiectului „ÎMPĂDURIREA TERENULUI AGRICOL ÎN SUPRAFAT DE 5,95 HA, AFLAT IN COM. PÂRȘCOVENI, JUDETUL OLT”, anunt publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „ÎMPĂDURIREA TERENULUI AGRICOL ÎN SUPRAFATĂ DE 5,95 HA, AFLAT ÎN COM. PÂRSCOVENI, JUDETUL OLT” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Pârscoveni, C.F. nr. 3307, T 6, P 22; C.F. nr. 53333, T 6, P 46; C.F. nr. 53363, T 6, P 72/2, judetul Olt,

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni – vineri, între orele 800. 140, precum si la urmãtoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicãrii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.