Anunț

0
46

PFA CĂLIN I. IULIAN ALIN cu sediul în com. Valea Mare, str. Unirii, nr. 117, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației d emediu pentru desfășurarea activității de: COD CAEN 1629 – FABCAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN, fabricarea articolelor din plută și alte materiale vegetale împletite la sediul secundar din sat Valea Mare, com. Valea Mare, str. Ion Popescu nr. 13, jud. Olt.

Observațiile si sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3 pe durata derulării procedurii.