Anunt

0
131

Grigore Șt. Petrică PFA cu sediul în sat Vădăstrita, com. Vădăstrița, Str. Cezar Petrescu nr. 3, inmatriculata sub nr. F 28/1234/2013 declar pierdut certificat de inregistrare B 2840532/06.11.2013 si două certificate constatatoare emise de ORC Olt pentru activitatile desfasurate la sediul profesional si la terți.

Le declar nule.