Anunț

0
96

IF MARE FLORIN cu sediul social în Caracal, str. Carpați, nr. 73, Bl. B, sc. A, etj. 1, ap. 27, F 28/239/1994, RO 1521473, pierdut certificat constatator pentru terți.

Îl declar nul.