Anunt

0
98

Zaicu O. Ion PFA cu sediul in sat Plaviceanca, com. Gradinile, jud. Olt, inmatriculata sub  nr. F 28/870/2005 declar pierdut certificat constatator nr. 15346emis de ORC Olt la data de 4.9.2013 pentru activitatile desfasurate la sediul prodfesional.

Il declar nul.