Anunt

0
123

Dumitru M. Cristina Liliana PFA, F 28/546/2015, CUI34888094, sediu Sat Tomeni, com. Osica de Sus, str. Tomenilor, nr. 12, jud. Olt, pierdut certificat de inregistrare seria B, nr. 3112831 din 14.08.2015.

Il declar nul.