Anunț

0
91

BOROI CLAUDIA FLORENTINA, pierdut legitimatie de student eliberata de Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova – Medicina Generală.

O declar nulă.