Anunt

0
106

SC PĂSTRĂVUL SRL declar pierdut 1 certificat constatator nr. 32848/ 18. 09. 2009 pentru sediul social și sediul secundar din comuna Pleșoiu, sat Schitu din Deal, jud. Olt.

Il declar nul.