Anunț

0
114

SC VETERANO A.G. SRL titular al proiectului ”Construire si dotare spatii de cazare si alte facilitati în orasul Balș, jududețul Olt” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire si dotare spatii de cazare si alte facilitati în orasul Balș, jududețul Olt”, propus a fi amplasat în Balș, strada Luncii, nr. 41 A, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Olt.