Anunt

0
53

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CARACAL, titular al proiectului ,,Modernizare strada Măceșului’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare strada TORENTULUI’’ propus a fi amplasat in municipiul Caracal, str. TORENTULUI, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului A.P.M Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritătii competente pentru protectia mediului.