Anunț

0
100

HORTICOMIMPEX SRL cu sediul în comuna Izbiceni, jud. Olt, J28/1427/1992, CUI 1547058, pierdut certificat constatator nr. 33548/06.11.2008 pentru sediul secundar din comuna Izbiceni, jud. Olt.

Se declară nul.