Anunț

0
46

SC AGRl TOP ROSIANU SRL cu sediul in Comuna Barasti, str. Plesesti, nr.12, jud. Olt
anunta public depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfașurarea activitatii de: Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase si Activitati auxiliare pentru productia vegetala la adresele: Comuna Barasti, sat Barastii de Vede, jud Olt si Comuna Barasti, str. Principala Barastii de Vede,nr.14, judetul Olt.
Observatiile și sugestiile din partea cetatenilor se depun in scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moro§anu nr. 3, pe durata derularii procedurii.