Anunț

0
106

SC FESTINA FESCRIS SRL cu sediul în Pitești, Bld. Petrochimiștilor, nr. 12, Bl. Bl. B21, Sc. E, Ap. 34, jud. Argeș, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: spălătorie auto self-service la adresa Bld. Muncii,  nr.25A, Scornicești, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.