Anunț

0
53

PFA Drăghici I. Bogdan Marian cu sediul în comuna Valea Mare, sat Recea, CUI 27838964, F28/1012/2010, pierdut două certificate constatatoare, aparținând PFA Drăghici I. Bogdan Marian.

Le declar nule.