Anunt

0
44

CRIS MARIUS IULCONS SRL cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoriu, nr. 10, Bl. 10, sc. E, ap. 6, etj. 1, înmatriculată cu nr. J 28/666/2015 declar pierdut certificat constatator 13671/10.05.2017 emis de ORC Olt pentru punctul de lucru din Slatina, str. Recea, nr. 5A

Il declar nul.