Anunț

0
89

STOICIPROM SRL cu sediul social în comuna Priseaca, sat Priseaca, strada Principală, nr. 254, jud. Olt, J28/405/2019, CUI 40805697 declar pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 3805959 emis de ORC la data de 20.03.2019 și două certificate constatatoare nr. 10844/18.03.2019 emise de ORC pentru sediul social și treți.

Se declar nule.