Anunț

0
69

SUBSEMNATUL BURRET HERVE ALAIN JACQUES, în calitate de administrator unic al societății SOVECORD INT SA, cu sediul în mun. Slatina, str. Pitești, nr. 165, jud. Olt, înregistrată la Reg. Com. Olt cu nr. J28/20/1991, CUI 1523253 convoacă prin prezenta în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Actului Constitutiv, acționarii societății în data de 10.07.2023, ora 10:00, la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 165, jud. Olt la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având ca scop următoarae ordine de zi:

  1. Aprobarea alegerii unui nou cenzor, urmarea încetării prin demisie a mandatului de cenzori al doamnei BĂLUȚA ELENA IRINA
  2. Împuternicirea unei persoane care să îndeplinească toate formalitățile impuse de lege în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, fără a se limita la publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, depunerea/ridicarae de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de actualizarea a actului constitutiv/ înregistrare hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt

În situația în care la data stabilită nu se îndeplinește cvorumul de ținere al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aceasta se convoacă din nou pe data de 11.07.2023 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.