Anunț: FINALIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA FIRMEI ALTERNATIV ENERGY SOLUTION SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, SOFT INOVATIV ȘI SERVICII DIVERSE”

0
69

29 MAI 2023

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA FIRMEI ALTERNATIV ENERGY SOLUTION SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, SOFT INOVATIV ȘI SERVICII DIVERSE

S.C. ALTERNATIV ENERGY SOLUTION S.R.L. cu sediul în Mun. Oradea, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, județul Bihor, CUI 26671948, J5/363/2010, a derulat incepând cu data de 29.10.2021 proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA FIRMEI ALTERNATIV ENERGY SOLUTION SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, SOFT INOVATIV ȘI SERVICII DIVERSE, cod SMIS 137774, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7212 / 29.10.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.651.379,52 lei, asistenţa financiară  nerambursabilă este de 2.209.655,16 lei, din care 1.878.206,90 lei din FEDR și 331.448,26 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud – Vest Oltenia, judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 227, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI ALTERNATIV ENERGY SOLUTION SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, SOFT INOVATIV ȘI SERVICII DIVERSE” este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul firmei. Obiectivul va fi atins prin crearea unei noi unități de prestări servicii (o nouă categorie de servicii prestate cu noile echipamente achiziționate) în domeniul reprezentat de cod CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie (montaj uși și ferestre la înălțimi medii-mari), ca urmare a implementării proiectului la o nouă locație de implementare din Mun. Slatina, Județul Olt, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei unități noi de prestări servicii la noul punct de lucru din Municipiul Slatina, în domeniul reprezentat de cod CAEN 4332 și realizarea inovării de proces și serviciu în cadrul societății prin achiziționarea unui număr de 13 echipamente performante, 1 software inovativ funcțional, participarea la 1 târg internațional, certificarea unui sistem de management ISO 9001 și obținerea unei certificări de proces;
  2. Crearea unui loc de muncă din categorii defavorizate, conform grilei ETF.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. 1 investiție inițială de tipul crearea unei unități noi, realizată prin: 14 active corporale și necorporale recepționate și puse în funcțiune, participarea la 1 târg internațional, 1 sistem de management ISO 9001 certificat și 1 certificare de proces obținută
  2. 1 loc de muncă creat din categorii defavorizate, conform Grilei ETF

Data de începere a proiectului:  01.03.2020

Data de finalizare a proiectului: 31.05.2023

Informații despre impactul investiției la nivelul localității / regiunii: Crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0742.222.220, e-mail: proiectalternativ@gmail.com, persoana de contact Dănuț-Valentin Pereș.