Anunț

0
49

SC EMMY – ALEXANDRU TRANS LOGISTIC SRL, J 28/429/25.04.2017, CUI 37440426, CU SEDIUL ÎN STR. LIBERTĂȚII, SLATINA, JUD. OLT, REPREZENTATĂ PRIN ADMINISTRATORUL TOMA EMIL ALEXANDRU DECLAR PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL CU SERIA AIN NR. 2455417.Î

ÎL DECLAR NUL.